Výkup dřevní hmoty, komplexní péče o les

Výkup dřevní hmoty

Vykoupíme Vámi nabízené dříví za nejvyšší možnou cenu, a to přímo na odvozním místě, popř. zajistíme veškeré úkony k těžbě samotné a to schůzku s OLH (vlastníme také licenci OLH), podání oznámení o těžbě, domluva s příslušnými úřady a zajištění přístupnosti pozemků. Dále zajistíme veškeré těžební práce.
Spolupracujeme s řadou malých, středních až velkých pilařských provozů. Pro maximální zpeněžení dřeva je nutné zhodnotit vzdálenost na pilařské provozy a správnou sortimentaci dřevní hmoty.

Výkup lesních pozemků

Zprvu je potřeba říci, že nejsme firma, která spekuluje s pozemky. Koupený les jsme nikdy neprodali dál a nikdy se tak nestane. V dnešní době je poměrně hodně firem, které lesní pozemky koupí, vytěží a prodají dál, aniž by paseku zalesnili atd. Je hodně společností, které díky volnému nahlížení do katastru nemovitostí obesílají majitele lesů a za pozemek jim nabízí finanční obnos, zpravidla menší než je skutečná hodnota. Takové věci neděláme.
Koupený les dál neprodáme a nadále se o něj staráme. Lze to ukotvit i do kupní smlouvy. Za pozemky nabídneme nejvyšší možnou cenu.

Komplexní péče o les

Zahrnuje veškerou lesní činnost jako jsou pěstební práce, těžební práce, odkup  dřevní hmoty, poradenství, zajišťování dotací, atd. Snažíme se o dlouhodobou spolupráci, tedy o dlouhodobé smlouvy. 

Těžební činnost 

Těžební činnost provádíme v rámci komplexní péče o les. Nejdůležitější je zvolit správnou technologii těžby a přibližování dříví. A to tak aby byla co nejšetrnější a nejlepší pro les samotný, životní prostředí a zároveň, co nejlevnější pro majitele lesa.
Tyto činnosti pro nás provádí profesionálové s mnohaletou praxí a to z řad OSVČ, popř. specializované firmy. Jsme schopni zajistit veškerou technologii od živého koně, přes lanovkové systémy až po harvestorové uzle různého typu využití.
Co se týče úklidu potěžebních zbytků, pokud to terén dovolí, vyvezeme je ven z lesa, seštěpkujeme a odvezeme. Když terénní podmínky neumožní potěžební zbytky vyvést ven z lesa, klest uklidíme přímo v lese.
Vlastníme pojistku na vzniklé škody s krycím plněním 10 000 000 Kč.

Pěstební činnost

Pěstební činnost provádíme pro jednotlivé majitele lesa především v rámci komplexní péče o les. V prvopočátku to znamená správnou volbu druhu dřeviny na výsadbu, popř. výšku sazenic a posléze dodání kvalitního sadebního materiálu od prověřených školkařů a to za co nejpříznivější ceny a její zasázení vhodnou metodou (vlastníme licenci na obchod a manipulaci se sadebním materiálem) Jsou lokality kde se lze vyhnout umělé obnově, je možné použít přirozené zmlazení a to postupným snižováním zakmenění vysokého porostu aby se vytvořily vhodné podmínky pro ujmutí semen. Jsou místa, kde se dá použít přirozené zmlazení v tom směru, že paseku naoráme pro lepší ujmutí semene. V dalších fázích jde o plocení kultur, ošetřování proti okusu, vyžínání buřeně a prořezávky. Sadební materiál a další materiál určený k péči o les Vám rádi naceníme.