Certifikace

Je pro nás důležité, že dřevní hmota pochází z lesů, ve kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem. Z tohoto důvodu jsme se zapojili do PEFC certifikace spotřebitelského řetězce. Stejně tak je pro nás důležitá rodina a tradice, proto jsme zapsáni v Registru rodinných podniků ČR.

PEFC

FORLES certifikát PEFC COC 1

PEFC certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C) je mechanismem pro sledování certifikované suroviny z lesa až po konečné výrobky. Tímto způsobem je zajištěno, že dřevo, dřevní vlákna a nedřevní produkty lesa, které jsou obsaženy ve výrobcích mohou být zpětně vysledovány až k certifikovaným lesům.

rodinny podnik logo
FORLES certifikát PEFC COC 2

Registr rodinných podniků ČR je vedený Asociací malých a středních podniků a živnostníků v ČR (AMSP).